Tin tức

Máy khuấy sơn

Ngày 21-02-2018 Chuyên cung cấp máy khuấy sơn nước, máy khuấy sơn tốc độ cao, máy khuấy sơn bằng khí nén, máy khuấy sơn khí nén, máy khuấy sơn tonson, máy khuấy sơn thí nghiệm, máy khuấy sơn công nghiệp, máy khuấy sơn, máy khuấy sơn dùng khí nén, máy khuấy trộn sơn, máy khuấy sơn cầm tay

Chi tiết

Máy khuấy hóa chất

Ngày 15-01-2018 Chuyên cung cấp máy khuấy hóa chất sumitomo, máy khuấy hóa chất đài loan, máy khuấy hóa chất cầm tay, máy khuấy hóa chất công nghiệp, máy khuấy hóa chất hà nội, máy khuấy hoá chất, máy khuấy trộn hóa chất, báo giá máy khuấy hóa chất, máy khuấy hóa chất

Chi tiết

hot line

Máy khuấy sơn chống cháy nổ

Máy khuấy sơn tốc độ cao

Máy khuấy sơn cầm tay

Máy khuấy trộn sơn

Máy khuấy sơn khí nén

Máy khuấy điện

Bồn khuấy

Bồn inox

Máy nghiền đứng

Máy nghiền sơn

Cánh khuấy

Máy khuấy điện AC-D-15

Máy khuấy điện AC-D-13

Máy khuấy điện AC-D-04

Máy khuấy điện AC-D-01

Máy khuấy bằng khí nén TU

Máy khuấy sơn tốc độ cao 30Hp AC-D-13-30

<

Chuyên máy khuấy sơn, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo, máy khuấy bột, máy khuấy dung môi, máy khuấy phân tán, máy khuấy cầm tay ...
Chuyên máy khuấy sơn, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo, máy khuấy bột, máy khuấy dung môi, máy khuấy phân tán, máy khuấy cầm tay ...

Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu

Director: Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu (born August 16, 1954)
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châuh
Chuyên máy khuấy sơn, máy khuấy hóa chất, máy khuấy keo, máy khuấy bột, máy khuấy dung môi, máy khuấy phân tán, máy khuấy cầm tay ... Event date: